Rörhållare, Spilltratt, Utloppssats - Lim/Montage brickor