Blandarfästen (tunna) 160 & 150cc Lim/Montage-brickor

Lim-/Montagebrickor Blandarfästen 160- resp. 150cc. för borrfritt montage av blandarfästen.
Limbrickorna möjliggör borrfritt montage genom limning. Montagebrickan limmas mot vägg och därefter skruvas blandfästet enl.
anvisning med medföljande skruv i den limmade brickan.
Rekommenderad limprodukt: i.UNIVERSAL