Blandarfästen (tjocka) 160/150-40cc Lim/Montage-brickor

Lim-/Montagebrickor till tjockare blandarfästen 160/40cc , 150/40cc.
Brickorna möjliggör borrfritt montage genom limning. Brickorna limmas upp på vägg och därefter låses brickan fast med medföljande skruv eller mutter.
Rekommenderat lim: i.UNIVERSAL