Lim/Montage-brickor

Skapa möjligheter för limmontage
Med Design4Baths limbrickor kan man skapa möjligheter för att limma produkter som saknar denna möjlighet från grund. De flesta produkter idag är inte förberedda för limning och saknar en adekvat fästyta för att möjliggöra ett säkert montage. Detta säkerställer vi genom vårt breda program och lösningar med dessa brickor.